Welcome to TWK DEVELOP SOLUTION

We're Programmers

Develop websites and programs tailored to your needs, with efficient work processes and high-quality results at affordable prices.

Quotation

About Us

TWK DEVELOP SOLUTION เราเป็นผู้ให้บริการ พัฒนา ออกแบบ ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร ทั้งการระบบหน้าบ้าน ระบบหลังบ้าน API เชื่อมต่อการทำงานของระบบ ดีไซน์น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน คุยง่าย งานดี งานเร็ว ให้กับผู้ที่สนใจ โดยผู้พัฒนาที่มีคุณภาพพร้อมให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ตลอดจนพัฒนาผลงานให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุด

Our Services & TECHNOLOGY STACK

Full Web Site

ดำเนินการพัฒนาส่วน Frontend และ จัดทำ BackOffice (Content Management System) รวมไปถึง Microservices APIs ควบคุมการทำงานและเชื่อมต่อการแสดงผลในส่วน Frontend ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์

Web Site One Page

จัดทำหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบ One Page ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ

Content Management System Or Microservices APIs

จัดทำ BackOffice (Content Management System) หรือ Microservices APIs เชื่อมต่อการทำงานของระบบ ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์

Others

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม นอกเหนือจากการพัฒนาเว็บแอพพิเคชั่น

Personal Information

สามารถดูข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของผู้พัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจร่วมงานกลับเรา

Read More

Check our Portfolio

ตัวอย่างานที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ในรูปที่ Full Web Site ที่มีทั้ง Frontend / CMS / APIs หรือ รูปแบบที่เป็น CMS อย่างเดียว หรือ รูปแบบการดึงข้อมูล APIs รวมไปถึงเว็บไซต์แบบ One Page ซึ่งนอกเหนือจากตัวอย่าง ที่นำเสนอ ทางผู้พัฒนายังมีโปรเจคที่เคยพัฒนาอีกมากมายตลอดระยะเวลามากกว่า 5 ปี ในสายงานโปรแกรมเมอร์

 • All
 • Full Web Site
 • One Page
 • CMS&APIs
 • Others

Cert Plus Insight

ส่งมอบเมื่อ พฤษภาคม 2567

Numsabtech

ส่งมอบเมื่อ เมษายน 2567

Akra Media

ส่งมอบเมื่อ มกราคม 2567

ER-Triage

ส่งมอบเมื่อ มกราคม 2567

Sing Move

ส่งมอบเมื่อ ธันวาคม 2566

The Solardock

ส่งมอบเมื่อ พฤศจิกายน 2566

J&B Inter Paint

ส่งมอบเมื่อ ตุลาคม 2566

Ablenist

ส่งมอบเมื่อ กันยายน 2566

SERVE SERVICE SOLUTION Microservices APIs 2

ส่งมอบเมื่อ กันยายน 2566

TSS Electronics

ส่งมอบเมื่อ กันยายน 2566

Goosetech

ส่งมอบเมื่อ กันยายน 2566

Hellochailai Cat Hotel

ส่งมอบเมื่อ สิงหาคม 2566

TWK Develop

ใช้งานทางการเมื่อ สิงหาคม 2566

Nitikam Plus

ส่งมอบเมื่อ สิงหาคม 2566

NW Winz

ส่งมอบเมื่อ กรกฎาคม 2566

K Space Customer Data

ส่งมอบเมื่อ มิถุนายน 2566

SERVE SERVICE SOLUTION Microservices APIs

ส่งมอบเมื่อ มิถุนายน 2566

Polycubepos

ส่งมอบเมื่อ กันยายน 2565

Ya A Rai

ส่งมอบเมื่อ มกราคม 2565

B Bushwick Studio

ส่งมอบเมื่อ มกราคม 2565

Gisgroup

ส่งมอบเมื่อ ธันวาคม 2564

Worawisith

ส่งมอบเมื่อ ธันวาคม 2564

Our Package

ท่านผู้สนใจสามารถเลือก Package ที่ต้องการและติดต่อหาเราได้ตลอดเวลา

แพ็กเกจเริ่มต้น

สำหรับเว็บไซต์ One Page ข้อมูลองค์กร สินค้า บริการ และ โปรเจคนักศึกษา

เริ่มต้น4,000 บาท

 • เว็บไซต์ One Page ไม่เกิน 3 หน้า
 • ติดตั้ง SEO
 • ติดตั้ง Google Analytic (ถ้าต้องการ)
 • รองรับทุกขนาดหน้าจอ
 • Maintenance Service ฟรี 1 ปี
 • ระยะเวลา ขั้นต่ำ 3-7 วัน

แพ็กเกจ อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม
 • Content Management System
 • Microservices APIs
 • การแก้ไขปรับปรุง พัฒนา เว็บไซต์ เดิมของลูกค้า
 • บริการจัดหา Hoting และ Domain
 • อื่นๆ

F.A.Q

 • สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

  Email : twkdevelopservices@gmail.com

  Phone : 064-559-0113

  Line : Add Line

 • 1. รับ Requirement และสรุปให้มีความเห็นที่ตรงกันก่อนเริ่มพัฒนาระบบ

  2. ส่งใบเสนอราคา

  3. ชำระเงินตามเงื่อนไข

  4. นำเสนอ Timeline การพัฒนาระบบ

  5. สอบถามข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์

  6. ออกแบบการทำงานของระบบและออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

  7. พัฒนาระบบ

  8. ส่งระบบให้ลูกค้าทดสอบตาม Time line

  9. สอนการใช้งานระบบ

  10. ส่งมอบงาน

 • 1. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการเป็นหลัก คือ ช่วง 20.00 – 01.00 น.

  2. วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำการเป็นหลัก คือ ช่วง 12.00 – 01.00 น.

  3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาโดยผู้พัฒนาจะ standby ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาในช่วง 10.00 – 01.00 น. ของทุกวัน นอกเหนือเวลานี้หากมีเรื่องด่วนสามารถโทรติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆที่ระบุไว้

  4. ทางผู้พัฒนาจะแจ้งความคืบหน้าการพัฒนาให้ทราบตามที่ตกลง

 • 1. Maintenance Service จะเริ่มนับหลังจากส่งมอบ

  2. การแก้ไขปรับปรุงจะครอบคลุมตามขอบเขตเริ่มต้นของการพัฒนาเท่านั้น หากนอกเหนือจากที่ตกลงไว้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • 1. Space 2 GB (SSD) / Bandwidth 2000 MB ต่อเดือน / 1 Domain / 1 Database / 10 Email Auto ต่อเดือน สำหรับ ราคาพัฒนาเริ่มต้น 20,000 - 30,000 บาท

  2. Space 3 GB (SSD) / Bandwidth 3000 MB ต่อเดือน / 1 Domain / 2 Database / 20 Email Auto ต่อเดือน สำหรับ ราคาพัฒนาเริ่มต้น 30,001 - 50,000 บาท

  3. Space 5 GB (SSD) / Bandwidth Unlimited ต่อเดือน / 1 Domain / 5 Database / 50 Email Auto ต่อเดือน สำหรับ ราคาพัฒนาเริ่มต้น 50,001 ขึ้นไป บาท

  4. หากต้องการ Update Spec ติดต่อผู้พัฒนา อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม